Bielické bahná

Kód územia

SKUEV0590

Výmera územia

2,870 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Veľké Bielice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62861111

Zemepiská dĺžka

18,34472222

Nadmorská výška (m)

Max

189

Priemerná

188

Min

187

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7210 - Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Popis územia

The site have the character of wetland on the peat substrates with hot mineral springs in the northern tip of the Danube basin to the right edge of the alluvial floodplain of the river Nitra with rare species of flora and fauna.

Ciele ochrany

Very rare moorland habitat with only a few localities in Slovakia, which is also a refuge for several protected species of reptiles, amphibians and mammals in the surrounding cultural landscape.

Zraniteľnosť

Habitat is decisive for the presence of water, which may be distorted its uncontrolled excessive collection of existing mineral springs in the various investment and development projects.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie

Ostatné druhy

Bufo bufo, Bufo viridis, Cladium mariscus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Micromys minutus, Natrix natrix, Natrix tessellata, Rana kl. esculenta

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov