Chynoriansky luh

Kód územia

SKUEV0589

Výmera územia

46,260 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Chynorany, Nadlice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62166667

Zemepiská dĺžka

18,26666667

Nadmorská výška (m)

Max

175

Priemerná

175

Min

175

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

The site represents unique remnants of the original floodplain forest of Upper Nitra. The territory covered by forest is completely preserved in lowland farmland on quaternary fluvial sediments in the river Bebrava near the confluence with the Nitra river.

Ciele ochrany

Preserved remnant of the original floodplain forests of the Nitra river is protected as a nature reserve (Chynoriansky luh) on national level. The forests are represented by individual old trees that provide suitable habitat for several protected species.

Zraniteľnosť

Protected habitat is isolated in the surrounding intensively farmed agricultural land. In the past the forest naturally followed the wet meadows which disappeared after ameliorative measures, and partly influence the water regime of the habitat.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
J - prirodzené zmeny systému  
  modifikácie v štruktúre vodných tokov

Ostatné druhy

Bufo bufo, Bufo viridis, Erinaceus europaeus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Natrix natrix, Sciurus vulgaris, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov