Klapy

Kód územia

SKUEV0581

Výmera územia

6,210 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

21.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Strážovské vrchy

tel: +421 42 432 28 02
fax:+421 42 426 13 37
Slovak Republic
Považská Bystrica
Orlové 189

Katastrálne územia

Udiča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,16138889

Zemepiská dĺžka

18,42250000

Nadmorská výška (m)

Max

596

Priemerná

527

Min

475

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Pulsatilla subslavica, Rosalia alpina

Popis územia

The Nature Reserve Klapy (654 m asl) is a significant landscape landmark situated on the right river bank of the Vah river and the ridge has the shape of goat's back. Klippen is composed of klippen sequence units and mostly of gray crinoid Jurassic limestone, in the higher altitudes are nodular limestones present. In the site surroundings are less resistant chalky limestones and marly present. At the bottom of the klippen on the southeast side, is situated a small cave. According to the geomorphological division of Slovakia Klapy belong to the sub province of Outer Western Carpathians, the area of Slovakia - Moravian Carpathians, Javorniky, Low Javorniky, the part of Púchovská highlands.

Ciele ochrany

The area is one of the significant landscape dominants in central Považie region. To the importance of the object contributes relatively rugged klippen ridge stretching in the west – east direction of the Nosicka dam. Considerable diversity of the relief is provided by subsoil geological structure in which are mainly limestone and calcareous sandstone present. The area is significant in terms of population of a species of European importance Pulsatilla subslavica. Nature of habitats of European importance is determined by thermophilic species, which build subsoil carboniferous rocks and slopes are oriented to the warm southern exposure, where it is possible to find optimal living conditions.

Zraniteľnosť

The area is vulnerable to excessive tourism (it is a dominant attractive landscape, led by the tourist trail), in the vicinity by intense motorcycle (noise, erosion) and also by the construction of recreation houses and cottages.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Accipiter nisus, Anthus trivialis, Bombycilla garrulus, Bubo bubo, Buteo buteo, Carduelis chloris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Certhia familiaris, Ciconia nigra, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dactylorhiza fuchsii, Dryocopus martius, Emberiza citrinella, Epipactis atrorubens, Epipactis muelleri, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lilium martagon, Listera ovata, Ophrys holubyana, Ophrys insectifera, Orchis pallens, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major, Parus montanus, Parus palustris, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pica pica, Picus canus, Platanthera bifolia, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Sciurus vulgaris, Sitta europaea, Sorex araneus, Sorex minutus, Stipa joannis, Streptopelia turtur, Strix aluco, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus