Dolné Branné

Kód územia

SKUEV0580

Výmera územia

1,010 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Horné Srnie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,02388889

Zemepiská dĺžka

18,08000000

Nadmorská výška (m)

Max

334

Priemerná

312

Min

300

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Vertigo moulinsiana

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty, part Kobylinec. From geotectonic point of view it is Klippen belt, javorinsky nappe, which is the part of magursky nappe. Subsoils are flysh sandstones and claystones (Rajkovec layers). In the site are present dynamic processes typical for Flysch belt (landslide) with presence poor extent groundwater springs. Well-preserved fen in landslide locality, connected with slope waters, rich for species, with moluscs Vertigo sp..

Ciele ochrany

The site is situated in PLA Biele Karpaty. The permanent management is needed for maintainance the species favourable status. Site represented rare plant species, too: Dactylorhiza majalis, D. sambucina, Salix rosmarinifolia.

Zraniteľnosť

Succesion changes, water regime changes, pollution, forest plantation, construction of recreational buildings.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie

Ostatné druhy

Anthus trivialis, Blysmus compressus, Crex crex, Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Ophioglossum vulgatum, Triglochin palustre, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos, Valeriana simplicifolia