Mituchovské

Kód územia

SKUEV0579

Výmera územia

1,460 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Dolná Súča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,94666667

Zemepiská dĺžka

17,97333333

Nadmorská výška (m)

Max

438

Priemerná

429

Min

417

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Vertigo moulinsiana

Popis územia

Unique and maintain spring area (marsch) is situated in in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty, part Súčanská vrchovina and subpart Súčanská kotlina. From geotectonic point of view it is Klippen belt, with Pruska sequence, which are consists from limestones and marlstones in subsoil. In the surface are Pleistocene clays and broken rocks, which include high percentage of petrifying material.

Ciele ochrany

The site is situated in PLA Biele Karpaty. The permanent management is needed for maintainance of the favourable status. In the site are occur rare plant species Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Triglochin palustre, Carex davaliana, Eriophorum angustifolium, Blysmus compressus and mollusc Vertigo moulinsiana, etc.

Zraniteľnosť

Succession changes, water regime changes, pollution

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie

Ostatné druhy

Blyssmus compressus, Carduelis cannabina, Carex davalliana, Crex crex, Cuculus canorus, Dactylorhiza majalis, Emberiza citrinella, Epipactis palustris, Eriophorum angustifolium, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Phylloscopus collybita, Pica pica, Saxicola rubetra, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Triglochin palustre, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov