Prepadlisko

Kód územia

SKUEV0575

Výmera územia

8,070 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,87361111

Zemepiská dĺžka

17,96194444

Nadmorská výška (m)

Max

212

Priemerná

207

Min

200

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Považské Podolie and part Trenčianska kotlina. The south part of the site is situated in old residue Vah river branch. The North part is situated in Drietomica stream, whith erosion steep slope. Lithology is characterized by alluvial sand-gravel sediments, which are often covered by layer of flood clays and sediments (directly in old branch of the Vah river). The locality is connected with Drietomica spring and with water from bypass channel. Springs and wetlands are covered by steepe swamp alder woods. In depressions are developed plant and animal wetland communities.

Ciele ochrany

The site is located in Nature Reservation Prepadlisko (declared in 1986). In the past were realised many measures and projects for water regime and enlargement of stagnant water depression. Current water regime status is sufficient.

Zraniteľnosť

The site is endangered by water regime changing (partly is connected to the Drietomica stream system) and water eutrophisation in Drietomica steam.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  chov zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Accipiter nisus, Acrocephalus palustris, Aegithalos caudatus, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anoplius caviventris, Ardea cinerea, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Catabrosa aquatica, Ciconia ciconia, Columba palumbus, Corvus corone, Cuculus canorus, Ectemnius confinis, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Gallinula chloropus, Locustella fluviatilis, Luscinia megarhynchos, Motacilla alba, Nasturtium officinale, Odontocolon thomsoni, Oriolus oriolus, Parus major, Parus palustris, Priocnemis fennica, Remiz pendulinus, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Synurella intermedia, Tetragnatha dearmata, Triturus vulgaris, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Vanellus vanellus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov