Lakšárska duna

Kód územia

SKUEV0523

Výmera územia

5,280 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Lakšárska Nová Ves

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,58250000

Zemepiská dĺžka

17,17583333

Nadmorská výška (m)

Max

220

Priemerná

220

Min

220

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny

Popis územia

Open sand dune, habitats of rare species of insects.

Ciele ochrany

One of the last natural sand dunes, which were not planted with pine.

Zraniteľnosť

Sand mining, pollution with municipal waste management, succession acacia.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Bufo viridis, Buprestis novemmaculata, Combocerus glaber, Dicronychus equisetioides, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Melanophila formaneki formaneki, Myrmeleon formicarius, Polyphylla fullo, Psyllium arenarium, Spergula morisonii, Sphingonotus caerulans caerulans