Vydrica

Kód územia

SKUEV0388

Výmera územia

7,290 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Vinohrady, Záhorská Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,19888889

Zemepiská dĺžka

17,10000000

Nadmorská výška (m)

Max

297

Priemerná

206

Min

182

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Austropotamobius torrentium, Cordulegaster heros, Limoniscus violaceus

Popis územia

Vydrica is a small river stream in the forest area of the southern slopes of Malé Karpaty Mts. It has the natural riverbed and well-preserved riverine vegetation. It flows mostly through the beech forests, which belong to the suburban recreational forests of Bratislava. In spite of intensive recreational use of the territory the habitat of the crayfish Austropotamobius torrentium is not endangered.

Ciele ochrany

Unique locality of the crayfish Austropotamobius torrentium occurence in Slovakia. The site is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

In spite of intensive recreational use of the site, it is not considered as endangered. Potencial vulnerability relates only to potencial breach of legal bindings on water protection, especially runoff of waste water from the existing recreational and medical facilities within the catchment area and increased water turbidity caused by erosion within the timber skidding.

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Nyctalus noctula, Rana arvalis, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Austropotamobius torrentium Rak riavový kôrovce 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov