Pliškov

Kód územia

SKUEV0385

Výmera územia

45,700 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Osadné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,14472222

Zemepiská dĺžka

22,13833333

Nadmorská výška (m)

Max

531

Priemerná

433

Min

365

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3230 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Isophya stysi, Lycaena dispar, Myotis myotis

Popis územia

Thermophilous pasture cover cca 2/3 of the site. Due to the only sporadic management, the site is a subject to succession – especially overgrowing with Pinus silvestris and Juniperus communis. The rest of the site is represented by the water stream and more compact forest stand. Geological basement is formed by flysch rocks with the fine-laminated calcareous sandstones; soil types are acid Cambisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the gravel sediments with the Myricaria germanica population and thermophilous pasture communities with the occurrence of Spiranthes spiralis and thermophilous invertebrate species in the Ščobský stream (flysch belt). The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

Progressive succession of the pastures and threatment of the Myricaria germanica population by overgrowing with Salix purpurea.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
  skladovanie materiálov
J - prirodzené zmeny systému  
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy

Ostatné druhy

Aporia crataegi, Brenthis ino, Coronella austriaca, Felis silvestris, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Glaucopsyche alexis, Lacerta agilis, Melitaea diamina, Myotis daubentonii, Myricaria germanica, Nyctalus noctula, Pipistrelus pipistrellus, Plecotus auritus, Spiranthes spiralis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov