Klenovské Blatá

Kód územia

SKUEV0384

Výmera územia

3,900 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Čierny Balog, Klenovec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,69388889

Zemepiská dĺžka

19,79361111

Nadmorská výška (m)

Max

1069

Priemerná

1055

Min

1041

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

Klenovské Blatá site represents a good example of the montane wetland habitats of Slovenské rudohorie Mts. Local oligotrophic bog remants represent the most characteristic and most valuable habitat of the site.

Ciele ochrany

Klenovské Blatá site is the representative of the montane forest and non-forest wetland habitats. The site features a number of nationally important species protected by law. The site was designated as a nature reserve in 1981 and enlisted as a wetland of regional importance.

Zraniteľnosť

Approximately 30 years ago, the local forest stands were partially severely impacted by massive windthrow. However, the forest stands most disturbed have been gradually naturally regenerated. Local non-forest habitats are most threatened by processes of the secondary succession resulting in the profound changes to the natural composition of both bog and meadow habitat.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie

Ostatné druhy

Carex canescens, Crocus discolor, Dactylorhiza fuchsii, Juncus filiformis, Pilosella aurantiaca, Soldanella hungarica