Chmúra

Kód územia

SKUEV0289

Výmera územia

0,980 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

05.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Nová Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,38333333

Zemepiská dĺžka

19,09611111

Nadmorská výška (m)

Max

707

Priemerná

698

Min

685

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis územia

The site represents an outstanding example of fen meadows on waterlogged soils situated in the situations of north-eastern fringes of Kysucká vrchovina Upland (Bystrická brázda, Vojenné). Basement is built by flysch of the Bystrica geological unit (set of claystone-sandstone layers). Flysch basement is nutrient-rich and thus provides for the formation of fens with higher content of bases. Marginal settings of local fens feature habitat type E3.41 Atlantic and sub-Atlantic humid meadows (EUNIS) fostering several nationally important species of plants. Fens provide home to several endangered species of Slovak flora, such as Dactylorhiza laponica, Dactylorhiza incarnata ssp. pulchella, Hippochaete variegeta, Lotus uliginosus, Pedicularis palustris and Pinguicula vulgaris.

Ciele ochrany

The site is noted for the presence of the representative fen meadows on nutrient-richer waterlogged sites with high water table. Their plant communities are very rich and feature several critically endangered species of Orchidaceae, rarer species of true mosses, liverworts and hornworts (Bryophyta). The site is located on the western limit of the natural range of sub-Atlantic floral species that are also locally featured. The site consists of two separate sub-sites both of which are situated in the PLA Kysuce. Chmúra I sub-site has been under the legal protection since 2002 (category - protected site). Both sub-sites are suitably located within the borders of the Open Air Folk Architecture Museum Kysuce and therefore well-suited for the educational purposes.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the likely changes of the hydrological regime of both the site and adjacent area. Between 2001-2003, the area adjacent to the Chmúra II sub-site underwent on-site treatment of landslide with the implementation of drainage measures and deep boreholes. Planning permission had duly reflected the requirements of nature conservancy bodies for the protection of the hydrological regime of the fen site. Abandonment of traditional forms of land management has resulted in onset of the seral processes. These processes have given way to spreading of taller herbs and woody species. Chmúra II sub-site has also been impacted by timber skidding and temporary depot establishment, both following logging in surrounding forest stands. The impact has been most visible in marginal sections (patchy character of the impact).

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Carex flava, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Eleocharis quinqueflora, Eleocharis uniglumis, Epipactis palustris, Eriophorum gracile, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia odoratissima, Hippochae variegata, Lacerta agilis, Listera ovata, Lotus uliginosus, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Sicista betulina, Traunsteinera globosa, Triglochin palustre, Valeriana simplicifolia, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov