Klenovský Vepor

Kód územia

SKUEV0200

Výmera územia

343,030 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Čierny Balog, Klenovec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,68722222

Zemepiská dĺžka

19,75861111

Nadmorská výška (m)

Max

1325

Priemerná

1124

Min

896

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Lynx lynx, Myotis myotis, Ursus arctos

Popis územia

Klenovský Vepor Mt. constitutes of a mountain ridge spreading in the east western direction. Central parts of the ridge are dominated by plateau whose edges are rimmed by crags turning steep slopes and sporadically occurring boulder scree formations. From the geological point of view, the site is built by igneous rocks dominated by lava flow andesites and andesite pyroclastics. Its bottom sections are formed by rocks of the crystalline complex protruding from the volcanic basement.

Ciele ochrany

The site represents a good example of exceptionally high diversity of forest plant communities concentrated on a rather small area. Diversity of the vegetation is grossly determined by the topography of the site, chiefly its aspect and variability of features. Oldest forest stands currently reach the average age of more than 180 years and belong to the most valuable primeval forest formations in Slovakia. Speciality of the site is the occurrence of the xerothermic plant community with Festuca pseudodalmatica (6240* Sub-Pannonic steppic grassland) in the top sections of Klenovský Vepor Mt. History of the efforts to conserve this truly unique site goes back as far as to 1887 when the local forests were declared as the protective forests. The site has been under a continual legal protection since 1964 (national nature reserve); years 1980, 1984 and 1994 recorded further specification of the conservation status. Area of Klenovský Vepor National Nature Reserve was substantially enlarged in 2003 and it has been included in the series of the Slovak primeval forests nominated for the inscription into the UNESCO List of World Heritage Sites. The site constitutes the centre of the regionally important core zone of the national network of the Terrestrial System of Ecological Stability.

Zraniteľnosť

Forest stands of the site are noted for a high degree of their ecological stability.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  vylepšený prístup na lokalitu
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Clematis alpina, Lilium martagon, Lycopodium annotinum, Myotis mystacinus, Sempervivum carpaticum subsp. herophyllum, Soldanella hungarica, Spiraea media, Woodsia ilvensis