Zimník

Kód územia

SKUEV0193

Výmera územia

37,730 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Liesek, Trstená

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,39500000

Zemepiská dĺžka

19,66083333

Nadmorská výška (m)

Max

671

Priemerná

657

Min

648

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The site represents a group of the well-preserved transition mires and fens in the Zimník stream alluvium running alongside its edges. From the geological point of view, Oravská kotlina Basin belongs to the flysch belt formed by late Tertiary sediments of clay, sandstone and gravel. Basin physical diversity is very limited (smooth-modelled topography).

Ciele ochrany

The site is situated within the territory of the Important Bird Area (IBA) Horná Orava and it is also a part of the Mokrade Oravskej kotliny / Wetlands of Orava Basin Ramsar Site. The site features the representative habitats of the transition mires (alliance Caricion lasiocarpae). Locally occurring cryptogams include the glacial relic element Paludella squarosa, very rare species otherwise featured on only few other sites in Slovakia.

Zraniteľnosť

Characteristic features of the local peat bogs and their communities are under threat of being lost as soon as traditional forms of land management (haymaking) are to disappear. Penetration of the synanthropic species of plants from the adjacent agricultural lands is also harmful and habitat disturbing.

Vlastníctvo

private - 99.617 % towns and municipalities - 0.383 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Paludella squarrosa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov