Kulháň

Kód územia

SKUEV0134

Výmera územia

129,160 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Nemečky, Prašice, Zlatníky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,69552115

Zemepiská dĺžka

18,08853897

Nadmorská výška (m)

Max

389

Priemerná

349

Min

318

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cerambyx cerdo, Cordulegaster heros, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Rosalia alpina

Popis územia

The site is located in the eastern part of the Považský Inovec mountain range. A linear habitat type along the Chotina watercourse in the north turn to a mosaic square habitats in the southern more rugged part of the site. Majority of the area is covered with the deciduous forest. The mesophilous meadows in the Chotina floodplain are preserved in fragments. Geomorphologically, the site is of a character of a valley with the marginal floodplain.

Ciele ochrany

Alder stands with a transition to the Asperulo-Fagetum beech forests, which turn to acidophilous oak forests. Part of the site is protected on a national level (Nature Reserve Čepúšky, Nature Reserve Kulháň). Quality and importance: Part of the site is protected on a national level (Nature Reserve Čepúšky, Nature Reserve Kulháň).

Zraniteľnosť

The site is threatened by potential invasion of the non-native flora species (Robinia pseudoacacia).

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Felis silvestris, Lacerta agilis, Muscardinus avellanarius

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov