Chotínske piesky

Kód územia

SKUEV0100

Výmera územia

7,130 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Chotín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,81222222

Zemepiská dĺžka

18,21444444

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6120 - Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Popis územia

Sand dune with the typical psamophyte communities with the ineligible invasion of Robinia pseudoacacia.

Ciele ochrany

The site is a part of the Chotínske piesky Nature Reserve. It represents the well-preserved habitat with the occurrence of the protected psamophytes.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable due to overgrowing. It has stabilized the sand dune surface, so it is not aeolitically active any more. Consequently, certain species of Orthoptera absent as well.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Achillea ochroleuca, Lacerta agilis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 10,0 10,0 80,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov