Pavelské slanisko

Kód územia

SKUEV0099

Výmera územia

18,480 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Nová Stráž

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77150547

Zemepiská dĺžka

18,00186267

Nadmorská výška (m)

Max

109

Priemerná

109

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis územia

The site is located in the Danube River alluvium in Podunajská nížina Lowland. Geological basement is formed by the gravel-sand deposits. The site was drained off in the past.

Ciele ochrany

Well-preserved salt marshes habitat with the occurrence of endangered and protected flora species.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to drainage and succession changes in the plant communities (overgrowing with the wood species). Ruderal species spread to the site from the surrounding agricultural land. The illegal dampings of waste occur locally.

Vlastníctvo

private - 83.182 % towns and municipalities - 16.818 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Plantago tenuiflora, Thesium dollineri

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov