Krivé hrabiny

Kód územia

SKUEV0086

Výmera územia

83,229 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Čechy, Kolta, Semerovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,02500000

Zemepiská dĺžka

18,38166667

Nadmorská výška (m)

Max

240

Priemerná

202

Min

155

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland, part Hronská pahorkatina Upland. From the geomorphological point of view, it is the hill land on loess. Fragments of the thermophilous oak–hornbeam forests represent the forest habitats.

Ciele ochrany

Well-preserved complex of Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests, Pannonic woods with Quercus petrea and Carpinus betulus and Euro-Siberian steppe oak woods.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable due to the current forest management practices, especially overall soil preparation, planting of allochthonous wood species (Juglans nigra, Quercus robur, Pinus silvestris, Larix decidua, Picea abies, Pinus strobus, Pseudotsuga taxifolia) and accompanying invasions of allochthonous species (Robinia pseudoaccacia).

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Dryudella lineata, Hemerobius perelegans, Martes foina, Meles meles

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov