Eliášovský les

Kód územia

SKUEV0083

Výmera územia

30,640 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Eliášovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,11560363

Zemepiská dĺžka

17,50402121

Nadmorská výška (m)

Max

120

Priemerná

120

Min

119

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lutra lutra

Popis územia

Geological basement is formed by the Danube Quaternary sediments, particularly gravel-sands to sands. The site is a part of Podunajská rovina Plain. The principal relief-forming factor was the accumulation performance of the Danube and Malý Dunaj rivers. Current pattern of relief and hydrology is a result of mainly the human activities (dike construction, gravel mining, amelioration). Potential native vegetation os represented by mixed ash-elm-oak floodplain forests and alder floodplain forests.

Ciele ochrany

Perspective stands of mixed ash-elm-oak floodplain forests (Fraxino–Ulmetum).

Zraniteľnosť

Vulnerability of the site is conditional to the management practices.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  hrádze, upravené brehy všeobecne

Ostatné druhy

Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov