Listové jazero

Kód územia

SKUEV0073

Výmera územia

41,530 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Nesvady, Vrbová nad Váhom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,89111111

Zemepiská dĺžka

18,05194444

Nadmorská výška (m)

Max

109

Priemerná

109

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi

Popis územia

The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland. It is formed by the original meander of the Váh River riverbed, succession leads to a land filling of the meander. Gravel-sands deposits form a basement of the site. The relief is plain. It is surrounded with the intensively managed agricultural land.

Ciele ochrany

Well-preserved habitat with a marshy vegetation. The site is a part of the Dolné Považie SPA and Gémeš Nature Reserve.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to land filling and overgrowing with terrestrial vegetation. Changes of the hydrological conditions of the site and ground water decrease are evident. Invasive allochthonous flora species expand here from the broader vicinity of the site.

Vlastníctvo

private - 0.122 % state - 99.759 % towns and municipalities - 0.119 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  odstraňovanie sedimentov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Bufo viridis, Natrix natrix, Rana dalmatina, Rana lessonae

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov