Búčske slanisko

Kód územia

SKUEV0069

Výmera územia

44,600 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Búč

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,79277778

Zemepiská dĺžka

18,42500000

Nadmorská výška (m)

Max

119

Priemerná

114

Min

106

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Apium repens, Lutra lutra

Popis územia

The site is located on a broad natural levee of Danube River. It is a part of Podunajská rovina Plain. The relief is an undulated aeolian plain with the loess sheets, the sand drifts occur locally. Soils are moderately to highly calcareous. Water regime on the site has been significantly changed in a consequence of drainage. Vegetation is represented by dry steppes and thickets, linear tree lines occur in the vicinity of the site.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Búčske slanisko Nature Reserve. It is the habitat of Apium repens.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to changes in the hydrological conditions, succession in the plant communities and spreading of ruderal vegetation from the surrounding agricultural land. To maintan the targeted habitat type, it is important to keep the overall mowing of the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Bufo viridis, Carex viridula, Hyla arborea, Lacerta agilis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov