Vytlačiť

kosáčik plavúňovitý

kosáčik plavúňovitý

Drepanocladus lycopodioides

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

50 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N