Vytlačiť

korýtkovec

korýtkovec

Scapania massolongi

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

51 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

747 544 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

13

Priemerný počet druhov v zázname

16


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (11),Hylocomium splendens (11),Lepidozia reptans (11),Pleurozium schreberi (11),Blepharostoma trichophyllum (10),Dicranum montanum (10),Polytrichum formosum (10),Cephalozia bicuspidata (7),Hypnum cupressiforme (7),Plagiothecium curvifolium (7)


Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
38.5% 30.8% 30.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
46.2% 38.5% 15.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 66,7 %
L10 - iné prírodné katastrofy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV