Vytlačiť

korýtkovec

korýtkovec

Scapania massolongi

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

51 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

747 544 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (10),Hylocomium splendens (10),Lepidozia reptans (10),Pleurozium schreberi (10),Dicranum montanum (9),Blepharostoma trichophyllum (9),Polytrichum formosum (9),Ptilidium ciliare (7),Cephalozia bicuspidata (6),Hypnum cupressiforme (6)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
41.7% 33.3% 25.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 41.7% 8.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 71,4 %
L10 - iné prírodné katastrofy 28,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV