Vytlačiť

gledícia trojtrnová

gledícia trojtrnová

Gleditschia triacanthos

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

N

Invázny

N

Kultivovaný

Y