Vytlačiť

feruľa Sadlerova

feruľa Sadlerova

Ferula sadleriana

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

endemit

Ms

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

7 055 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

44

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 50 – 150 (200) cm vysoká bylina. Byľ dutá, holá. Listy 3- až 4-krát perovito zložené,lístky 1 – 3 mm široké, na okraji drapľavo pílkovité. Byľové listy výrazne pošvaté (pošvy nafúknuté), smerom nahor sa listová čepeľ veľmi redukuje. Byľ je zakončená niekoľkými zloženými okolíkmi, ktoré sú tvorené 8 – 12 (20) okolíčkami. Obal na okolíku, ako aj obalčeky na okolíčkoch chýbajú alebo ich tvorí len 1 listeň. Korunné lupienky žlté. Kvitnutie: jún – júl.

Ekológia

Vápencové suché skalnaté stráne tesne pod hranou planín so stepnou travinno -bylinnou, krovinatou až lesostepnou vegetáciou v nadmorských výškach 480 – 620 m.

Celkové rozšírenie

Panónsky endemit, resp. endemit Karpatskej kotliny, u nás na severnej hranici rozšírenia. Má výrazne nesúvislý areál obmedzený na periférnu pahorkatinovú severnú a východnú časť panónskej oblasti. Celkovo je známy len z 9 lokalít: päť leží v severnom Maďarsku (2 v pohorí Pilis – na vrchu Pilis má druh typovú lokalitu, na vrchu Kis-Kevély bol vysadený medzi rokmi 1978 – 1985 a po jednej v pohoriach Gerecse, Börzsöny a Bükk), dve lokality sú na Slovensku a dve v sedmohradskej časti Rumunska (rokliny Cheile Turzii pri meste Turda a Cheia Boiţei pri obci Băiţa). Donedávna sa predpokladalo, že na 3 pôvodných lokalitách v Maďarsku druh vyhynul (na 2 lokalitách znižovali jeho stavy mufóny dovezené z Korziky a na jednej ťažba v blízkom lome). Našťastie sa však jeho výskyt podarilo v posledných rokoch potvrdiť  na všetkých maďarských lokalitách. V Rumunsku sa však  našiel už iba na jednej lokalite (v rokline Cheile Turzii).

Rozšírenie na Slovensku

Tri subpopulácie na 2 lokalitách v Slovenskom krase: 1 populácia nad obcou Pašková (Koniarska planina) a 2 subpopulácie nad Slavcom (Plešivecká planina). Počet kvitnúcich jedincov na uvedených (mikro)lokalitách varíruje od 4 po 159,počet sterilných jedincov od 275 po 756. Populácie boli aj umelo posilňované výsadbou jedincov dopestovaných v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach zo semien pochádzajúcich z našich lokalít. Napriek snahám o záchranu druhu sa početnosť populácií neustále zmenšuje a druh je na našom území ohrozený zánikom. Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie lokalít drevinami a expanzívnymi bylinami, spásanie a zošliapavanie rastlín zverou (najmä introdukovanými mufónmi), plesňová infekcia plodov.

Zaujímavosti

V súčasnom ponímaní zoskupenia rodov do rodu Ferula je zaraďovaných cca 170 druhov rozšírených od Makaronézie a severnej Afriky cez Stredomorie až do Strednej ázie. F. sadleriana je jediný zástupca rodu, ktorý sa vyskytuje v strednej Európe. Ide o významný reliktný druh považovaný za zvyšok flóry predľadového alebo medziľadového obdobia.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
40.9% 59.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
54.5% 45.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.6% 36.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 33,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 16,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV