Vytlačiť

Pavstavač hlavatý

Pavstavač hlavatý

Traunsteinera globosa

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Galéria