Vytlačiť

jazyčník sibírsky

jazyčník sibírsky

Ligularia sibirica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

12 011 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

17

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 40 - 150 (210) cm vysoká by­lina. Podzemok starších rastlín rozkonárený, tvoriaci bohaté trsy. Prízemné listy veľké (pripomínajú listy záružlia - Caltha alebo deväťsilu - Petasites), dlho stopkaté, s čepeľou 3-uholníkovito obličkovitou až takmer šípovitou a na okraji zúbkatou, postupne prechádzajú do horných, sediacich, šupinovitých, celistvookrajových listov. Rúrkovité kvety terča hnedastožlté, jazykovité kvety lúča zlatožlté, v počte 7 -8 (10). Zákrov 2-radový, bez zákrovčeka. Kvitnutie: júl - september.

 

Ekológia

Slatinné lúky a prechodné rašeliniská (pH 4,5 - 5,8), jelšiny, vrbiny a pobrežné kroviny v podhor­skom stupni.

Celkové rozšírenie

Eurázia. V rámci svojho areálu sa druh rozpadá na niekoľko ekogeografických variantov, z ktorých niektoré boli opísané ako samostatné druhy.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území význam­ný relikt z najranejšej poľadovej doby (preboreálu). Vyskytuje sa v Nízkych Tatrách a v rozsiahlom subareáli v Slovenskom raji. Izolované lokality ležia v NPR Belianske lúky pri Spišskej Belej a v PR Salvátorské lúky medzi obcami šindliar a Lipovce pod Braniskom. Populácie často pozostávajú z niekoľkých mikropopulácií a ich početnosť dosahuje spravidla stovky jedincov. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej stabilizované.

Druh sa vyskytuje na 4 ÚEV, na ktorých sa nachádza 94,7 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť druhu dre­vinami a expanzívnymi bylinami, zmeny v hydrologic­kom režime (dlhodobejšie zaplavenie alebo vysycha­nie) biotopu.

Zaujímavosti

Na našom území je rod Ligularia re­prezentovaný ešte iným pôvodným, rovnako pozo­ruhodným, druhom Ligularia carpatica [syn. Ligularia glauca auct. non (L.) A. Hoffm.]. Tento kontinentálny druh má tiež výrazne disjunktívny areál, zasahujúci z Altaja až do Európy. U nás sa vyskytuje na jedinej lo­kalite na vrchu Veľký Radzim južne od Dobšinej, ktorá je najzápadnejšou v celom areáli druhu.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
94.1% 5.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
94.1% 5.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
94.1% 5.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
94.1% 5.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV