Vytlačiť

mečík škridlicovitý

mečík škridlicovitý

Gladiolus imbricatus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Galéria