Vytlačiť

bahnička kranská

bahnička kranská

Eleocharis carniolica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

2

Priemerná plocha TML

90 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

22

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 5 – 35 cm vysoká bylina, tvoriaca husté trsy. Podzemok bez výbežkov. byľ 0,3 – 0,5 mm hrubá, s prízemnými listami, na vrchole zakončená 1 kláskom. Klásky podlhovasto vajcovité, zložené z bledohnedých pliev usporiadaných v skrutkovnici, často živorodé. Dolná pleva bez kvetu,ostatné plevy s kvetom. Okvetné lístky v podobe 6 – 7 štetiniek , s nadol obrátenými tuhými a krátkymi chlpmi. Blizny 2. báza čnelky zhrubnutá, pretrváva na dozretej nažke a nazýva sa stylopódium.  Stylopódium kužeľovité, dosahuje  šírky nažky, od ktorej je zreteľne oddelené.        Kvitnutie: júl – september.

Ekológia

Lúčne močiare, prameniská, vlhké lesné cesty, zamokrené polia a brehy riek na občas zaplavovaných, výživných, neutrálnych, bahnitých pôdach v nížinnom až pahorkatinnom stupni.

Celkové rozšírenie

 Od severného Talianska až po Žitomirskú oblasť na Ukrajine, na juhu po Toskánsko, rieku Neretva a Istanbul. Areál zahŕňa veľmi rôznorodé biotopy od horských vlhkých biotopov v nadmorskej výške 1 000 m až po zasolené lúky na pobreží Čierneho mora.

Rozšírenie na Slovensku

V literatúre je druh uvádzaný zo stredného Slovenska (4 lokality v okolí Krupiny, Hriňovej, Poltára a Kalinova-Hrabova), z Nízkych Beskýd (na západe pri obci Bodružal a roztrúsene vo východnej časti pohoria, napr. pri obciach Pichne a Pčoliné), Bukovských vrchov (cca 15 lokalít v okolí obcí Osadné, Snina, Stakčín, Runina, Ruský Potok, Ulič, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica) a z Vihorlatu (roztrúsene v severnej časti – napr. v okolí obcí Zemplínske Hámre, Kolonica, ako aj v južnej časti pohoria). Pri monitorovaní rastlín pre sústavu Natura 2000 bol druh potvrdený len na 3 z uvedených lokalít, je však predpoklad, že na väčšine historických lokalít sa naďalej vyskytuje. V prírode môže byť totiž bahnička kranská ľahko prehliadnuteľná, resp. zameniteľná s inými podobnými druhmi bahničiek. Pri podrobnejšom foristickom výskume môže byť druh v budúcnosti nájdený na Slovensku aj na ďalších lokalitách. Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV.

Faktory ohrozenia

Vysychanie biotopov, povrchová úprava lesných ciest, zarastanie biotopov konkurenčne silnejšími druhmi bylín a drevinami.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
18.2% 81.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.5% 54.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M02 - zmeny biotických podmienok 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 40,5 %
M02 - zmeny biotických podmienok 38,1 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 19,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV