Vytlačiť

hadinec červený

hadinec červený

Echium russicum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

26

Priemerná plocha TML

11 825 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

133

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Adonis vernalis (4),Gentiana cruciata (3),Rosa gallica (3),Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (2),Robinia pseudoacacia (1),Quercus cerris (1),Prunella laciniata (1),Ligustrum vulgare (1),Fraxinus ornus (1),Crataegus monogyna (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
71.0% 19.4% 9.6%
PAN:
53.9% 41.2% 4.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
77.4% 22.6%
PAN:
71.6% 27.5% 0.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
77.4% 22.6%
PAN:
79.4% 20.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
71.0% 19.4% 9.6%
PAN:
58.8% 37.3% 3.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A04 - pasenie 36,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,5 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 4,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 65,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 20,0 %
A04 - pasenie 5,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 5,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 62,0 %
A04 - pasenie 19,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
A03 - kosenie 4,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,4 %
I01 - druhové invázie 1,4 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,4 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV