Vytlačiť

klinček lesklý

klinček lesklý

Dianthus nitidus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

110 281 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

21

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Gentiana clusii (1),Galium anisophyllon (1),Festuca versicolor (1),Festuca supina (1),Empetrum nigrum (1),Dryas octopetala (1),Crepis jacquinii (1),Carex sempervirens subsp. sempervirens (1),Carex firma (1),Campanula cochlearifolia (1)


Morfológia

Trváca, 10 – 40 cm vysoká, trsnatá bylina. Prízemné listy široko obrátene kopijovité, byľové čiarkovité. Súkvetia 2-kveté pavidlice. Korunné lupienky ružovočervené, ostro zúbkaté. Kvitnutie: júl – august.

Ekológia

Hole, kamenité pasienky, skaly a sutiny v montánnom až subalpínskom stupni na vápencoch a dolomitoch.

Celkové rozšírenie

Druh sa člení na dva poddruhy: D. nitidus subsp. nitidus a D. nitidus subsp. lakusicii. Nominátny (rovnomenný) poddruh je západokarpatský endemit, výskytom viazaný na územie Slovenska. Mimo nášho územia bol klinček lesklý pravý nájdený len na poľskej strane Pienin koncom 19. storočia, ale odvtedy sa ho tam nepodarilo nájsť. D. nitidus subsp. lakusicii je známy z Čiernej Hory.

Rozšírenie na Slovensku

 Približne 30 súčasných lokalít v Krivánskej Malej Fatre, južnej časti Veľkej Fatry, Chočských vrchoch, Západných Tatrách a vo vápencových častiach Nízkych Tatier. Ojedinelé výskyty sú aj v Súľovských skalách (ako relikt v nadmorskej výške 370 m) a v Lúčanskej Malej Fatre (vrch Zniev). Kedysi druh rástol aj v Strážovských a Súľovských vrchoch (na vrchole Strážova, pri Vrchteplej a na vrchu Skalky nad Rajeckými Teplicami), v severnej časti Veľkej Fatry (vrch Lipová, Ľubochňa-Salatín, vrch Kopa), v širšom okolí vrchu Choč (vrch šíp, skaly pri Vyšnom Kubíne, vrch Prosečné a i.), vo východnej časti Nízkych Tatier (vrch Popová), v Slovenskom raji a na slovenskej strane Pienin (PR Prielom Dunajca). Napriek dlhodobému zmenšovaniu počtu lokalít nehrozí druhu na našom území zánik. Klinček lesklý pravý sa vyskytuje na 8 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zber a zašliapavanie rastlín v blízkosti turistických chodníkov, rozrušovanie terénu eróziou a padaním skál, zarastanie drevinami a zalesňovanie kosodrevinou.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
66.7% 33.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
85.7% 14.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 53,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 20,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 20,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 6,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV