Vytlačiť

lykovec muránský

lykovec muránský

Daphne arbuscula

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

endemit

MUP

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

17

Priemerná plocha TML

20 891 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

24

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Poliehavý, 10 – 30 cm vysoký, vždyzelený kríček. Listy čiarkovité až obrátene kopijovité, na okrajoch podvinuté, kožovité. Kvety po 3 – 8 vo vrcholových hlávkach, tmavo ružové, prenikavo voňavé. Plodmi sú nenápadné kôstkovice, kryté suchými zvyškami kalicha. Kvitnutie: máj – jún (júl).

Ekológia

Strmé skalnaté svahy, skalné hrany, hrebienky, terasy, zriedkavejšie aj sutiny, na vápencovom a dolomitovom substráte, od 590 do 1 330 m n. m. Optimálne podmienky má druh na južne exponovaných otvorených alebo málo zatienených svahoch, častý je však aj na severných svahoch, zriedkavejšie sa vyskytuje v reliktných borinách.

Celkové rozšírenie

Endemit Muránskej planiny.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 35 lokalít na Muránskej planine. Populácie majú veľkosť od 10 do 500 jedincov (kríčkov). Ich veľkosť, ako aj početnosť sú viac-menej stabilizované.Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

 Zber rastlín. Okrem toho suchom a znečisteným ovzduším oslabené rastliny napádajú vo zvýšenej miere rôzne živočíšne škodce a následne do poškodených pletív vnikajú mikroorganizmy z okolia.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 40,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 40,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 20,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV