Vytlačiť

lyžičník tatranský

lyžičník tatranský

Cochlearia tatrae

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

endemit

Ts

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

75 585 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

28

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Saxifraga carpatica (13),Cardaminopsis neglecta (10),Luzula alpinopilosa (10),Oxyria digyna (9),Poa alpina (8),Rhodiola rosea (8),Saxifraga moschata (8),Arabis alpina (7),Novosieversia reptans (7),Saxifraga oppositifolia (7)


Morfológia

Trváca, 5 – 20 cm vysoká bylina. Prízemné listy dlho stopkaté, s čepeľami okrúhlasto obličkovitými až srdcovitými, spravidla 8 – 16 mm dlhými. Horné byľové listy sediace, na báze srdcovito alebo šípovito poloobjímavé. Strapce na začiatku kvitnutia stiahnuté, postupne sa predlžujú. Korunné lupienky 5 – 7 mm dlhé, smotanovobiele až krémovožlté. Plod elipsovitá, k obidvom koncom postupne zúžená šešuľka. Kvitnutie: júl – september.

Ekológia

Vlhké štrbiny a sutiny mylonitových a granitových skál, vysokohorské prameniská, brehy potokov a plies v alpínskom až subniválnom stupni.

Celkové rozšírenie

Tatranský endemit rozšírený na Slovensku a v Poľsku (tu len veľmi vzácne v masíve Mengusovských štítov).

Rozšírenie na Slovensku

Minimálne na 30 lokalitách v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách. V roku 1926 bol zaznamenaný aj v okolí Liptovskej Tepličky v Nízkych Tatrách, lokalitu sa však neskôr nepodarilo potvrdiť. V roku 1968 bol druh umelo vysievaný na viacerých miestach v centrálnej časti Nízkych Tatier,
ale neúspešne. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú stabilizované. Druh sa vyskytuje na 1 ÚEV, na ktorom sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Erózia stanovišťa, spásanie zverou, poškodzovanie turistami.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
75.0% 17.9% 7.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
85.7% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
85.7% 14.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
75.0% 17.9% 7.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 50,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 10,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 10,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,0 %
L05 - zosuvy pôdy 10,0 %
L10 - iné prírodné katastrofy 10,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV