Vytlačiť

dušovka rolná vlnatá

dušovka rolná vlnatá

Acinos arvensis subsp. villosus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N