Vytlačiť

palina skalná

palina skalná

Artemisia eriantha

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

5 354 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

13

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Saxifraga oppositifolia (6),Saxifraga paniculata (6),Carex firma (5),Draba aizoides (5),Carex fuliginosa (4),Draba tomentosa (4),Elyna myosuroides (4),Oxytropis carpatica (4),Saxifraga bryoides (4),Campanula cochlearifolia (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV