Vytlačiť

javor polný pravý

javor polný pravý

Acer campestre subsp. campestre

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N