Vytlačiť

jedla Nordmannova

jedla Nordmannova

Abies nordmanniana

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

C

Invázny

N

Kultivovaný

Y