Vytlačiť

Acer negundo (syn.)

Acer negundo (syn.)

Acer negundo (syn.)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

I

Invázny

N

Kultivovaný

N