Vytlačiť

Kosatec piesočný

Kosatec piesočný

Iris humilis subsp. arenaria (syn.)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

92 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

651 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

20

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Iris arenaria (14),Ailanthus altissima (5),Solidago gigantea (5),Robinia pseudoacacia (4),Padus serotina (3),Gleditschia triacanthos (2),Calamagrostis epigejos (2),Neottia nidus-avis (1),Linum austriacum (1),Alkanna tinctoria (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
40.0% 60.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
45.0% 55.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
55.0% 45.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
50.0% 50.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 44,4 %
K02 - biologické procesy 38,9 %
I01 - druhové invázie 16,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV