Vytlačiť

Acosta rhenana x Calcitrapa solstitialis (syn.)

Acosta rhenana x Calcitrapa solstitialis (syn.)

Acosta rhenana x Calcitrapa solstitialis (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N