Vytlačiť

Acer leiocarpum (syn.)

Acer leiocarpum (syn.)

Acer leiocarpum (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N