Atlas biotopov / Vaško Ľudovít

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 18 z 18 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Kyslomilné bukové lesy 9110 9110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 9130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy 9140 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy 9150 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lipovo-javorové sutinové lesy 9180 9180 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 9190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 91D0 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 91F0 91F0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 91G0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné panónske dubové lesy 91H0 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 91I0 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 91M0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske topoľové lesy s borievkou 91N0 91N0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lišajníkové borovicové lesy 91T0 91T0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské smrekové lesy 9410 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy 9420 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase