Vytlačiť

4341000

4341000


Kód biotopu

Pi5

Kód Natura 2000

6110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

110

Priemerná plocha TML

1 808 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

229

Priemerný počet druhov v zázname

35


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acinos arvensis (158),Jovibarba globifera (146),Arenaria serpyllifolia (143),Teucrium chamaedrys (139),Sedum sexangulare (134),Sedum album (133),Seseli osseum (133),Asperula cynanchica (130),Potentilla arenaria (125),Asplenium ruta-muraria (124)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.77% 41.23%
PAN:
22.22% 77.78%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
59.2% 35.9% 4.9%
PAN:
77.8% 22.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.3% 35.3% 4.4%
PAN:
77.8% 22.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
70.7% 26.6% 2.7%
PAN:
82.2% 17.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 23,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 23,8 %
K02 - biologické procesy 14,3 %
A03 - kosenie 9,5 %
C01 - baníctvo a lomy 9,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 43,4 %
A04 - pasenie 27,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,3 %
D01 - dopravné siete 2,5 %
C01 - baníctvo a lomy 1,6 %
I01 - druhové invázie 1,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %
K02 - biologické procesy 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A04 - pasenie 40,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV