Vytlačiť

4341000

4341000


Kód biotopu

Pi5

Kód Natura 2000

6110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

110

Priemerná plocha TML

1 808 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

229

Priemerný počet druhov v zázname

35


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acinos arvensis (158),Jovibarba globifera (146),Arenaria serpyllifolia (143),Teucrium chamaedrys (139),Sedum sexangulare (134),Sedum album (133),Seseli osseum (133),Asperula cynanchica (130),Potentilla arenaria (125),Asplenium ruta-muraria (124)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.77% 41.23%
PAN:
22.22% 77.78%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
67.3% 30.8% 1.9%
PAN:
88.9% 11.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
69.2% 28.8% 2.0%
PAN:
88.9% 11.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.8% 17.3% 1.9%
PAN:
96.3% 3.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 30,0 %
A03 - kosenie 20,0 %
C01 - baníctvo a lomy 20,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,0 %
K02 - biologické procesy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,0 %
A04 - pasenie 30,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,0 %
C01 - baníctvo a lomy 4,0 %
D01 - dopravné siete 4,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 80,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV