Vytlačiť

3411000c

3411000c


Kód biotopu

Pi2

Kód Natura 2000

6120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

25

Priemerná plocha TML

29 451 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

64

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bromus tectorum (59),Arenaria serpyllifolia (56),Medicago minima (52),Tithymalus cyparissias (50),Cynodon dactylon (49),Trifolium arvense (46),Chondrilla juncea (44),Salsola kali (44),Acosta rhenana (43),Silene conica (41)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.00%
PAN:
27.71% 72.29%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
49.2% 42.9% 7.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
49.2% 42.9% 7.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
49.2% 42.9% 7.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 33,3 %
I01 - druhové invázie 33,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 33,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 37,5 %
C01 - baníctvo a lomy 37,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 12,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 27,3 %
I01 - druhové invázie 23,9 %
A04 - pasenie 20,5 %
A03 - kosenie 10,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 9,1 %
C01 - baníctvo a lomy 6,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 1,1 %
D01 - dopravné siete 1,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV