Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód biotopu

9410

Kód Natura 2000

9410

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

90

Priemerná plocha TML

127 708 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

124

Priemerný počet druhov v zázname

38


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (365),Sorbus aucuparia (308),Vaccinium myrtillus (122),Calamagrostis villosa (107),Homogyne alpina (106),Rubus idaeus (102),Salix caprea (101),Oxalis acetosella (99),Luzula sylvatica (95),Avenella flexuosa (88)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
55.1% 30.3% 14.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
55.1% 41.6% 3.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
65.2% 20.2% 14.6%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
L10 - iné prírodné katastrofy 20,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,3 %
A04 - pasenie 8,3 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 4,2 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,2 %
L07 - búrky 4,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,3 %
L10 - iné prírodné katastrofy 17,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 11,8 %
L07 - búrky 10,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,6 %
L04 - lavína 2,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV