Vytlačiť

Lišajníkové borovicové lesy

Lišajníkové borovicové lesy


Kód biotopu

91T0

Kód Natura 2000

91T0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

120 630 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

14

Priemerný počet druhov v zázname

26


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus sylvestris (35),Quercus petraea (20),Festuca ovina (13),Anthoxanthum odoratum (13),Pleurozium schreberi (13),Calamagrostis epigejos (13),Cladonia sp. (12),Frangula alnus (12),Leucobryum glaucum (12),Phytolacca americana (9)