Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód biotopu

91Q0

Kód Natura 2000

91Q0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

45

Priemerná plocha TML

134 781 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

61

Priemerný počet druhov v zázname

57


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus sylvestris (152),Picea abies (137),Sorbus aria (135),Larix decidua (79),Fagus sylvatica (74),Sorbus aucuparia (66),Juniperus communis (63),Calamagrostis varia (50),Sesleria albicans (47),Carex alba (40)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
75.6% 22.2% 2.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.6% 22.2% 2.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.0% 17.8% 2.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %
A04 - pasenie 28,6 %
L07 - búrky 28,6 %
L10 - iné prírodné katastrofy 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L07 - búrky 20,0 %
C01 - baníctvo a lomy 10,0 %
K02 - biologické procesy 10,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,0 %
L09 - prírodný požiar 10,0 %
D01 - dopravné siete 10,0 %
L10 - iné prírodné katastrofy 10,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 10,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV