Vytlačiť

Dubovo-hrabové lesy panónske

Dubovo-hrabové lesy panónske


Kód biotopu

91G0

Kód Natura 2000

91G0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

180

Priemerná plocha TML

99 732 m2

Počet mapovateľov

26

Počet vykonaných návštev na TML

283

Priemerný počet druhov v zázname

46


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carpinus betulus (648),Acer campestre (512),Quercus cerris (439),Ligustrum vulgare (321),Quercus petraea (318),Cerasus avium (277),Robinia pseudoacacia (255),Quercus petraea agg. (234),Crataegus monogyna (196),Prunus spinosa (193)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
57.9% 35.1% 7.0%
PAN:
38.6% 41.4% 20.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.9% 38.6% 3.5%
PAN:
38.6% 51.4% 10.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 26.3% 7.0%
PAN:
45.7% 34.3% 20.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 27,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,5 %
I01 - druhové invázie 10,0 %
D01 - dopravné siete 7,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,0 %
A01 - pestovanie 2,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 91,7 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 35,3 %
I01 - druhové invázie 22,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,7 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 4,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,5 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV