Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód biotopu

91E0

Kód Natura 2000

91E0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

123

Priemerná plocha TML

69 452 m2

Počet mapovateľov

27

Počet vykonaných návštev na TML

347

Priemerný počet druhov v zázname

62


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Sambucus nigra (459),Alnus glutinosa (459),Corylus avellana (403),Fraxinus excelsior (362),Acer pseudoplatanus (330),Urtica dioica (317),Alnus incana (314),Salix alba (311),Viburnum opulus (307),Acer campestre (274)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
49.7% 37.7% 12.6%
PAN:
42.1% 32.9% 25.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.7% 47.7% 2.6%
PAN:
42.1% 43.4% 14.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.6% 29.8% 12.6%
PAN:
60.5% 14.5% 25.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 38,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 16,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,4 %
D01 - dopravné siete 12,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,7 %
I01 - druhové invázie 7,0 %
D02 - úžitkové vedenia 4,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,2 %
A04 - pasenie 2,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 71,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,1 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 7,1 %
K02 - biologické procesy 7,1 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 41,9 %
I01 - druhové invázie 10,5 %
A01 - pestovanie 9,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 9,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 7,0 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,3 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 2,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV