Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód biotopu

91E0

Kód Natura 2000

91E0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

117

Priemerná plocha TML

69 198 m2

Počet mapovateľov

24

Počet vykonaných návštev na TML

283

Priemerný počet druhov v zázname

63


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alnus glutinosa (396),Sambucus nigra (364),Corylus avellana (346),Fraxinus excelsior (303),Acer pseudoplatanus (271),Alnus incana (265),Viburnum opulus (263),Urtica dioica (257),Salix alba (251),Acer campestre (231)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
49.7% 37.7% 12.6%
PAN:
42.1% 32.9% 25.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.7% 47.7% 2.6%
PAN:
42.1% 43.4% 14.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.6% 29.8% 12.6%
PAN:
60.5% 14.5% 25.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 38,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 16,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 15,4 %
D01 - dopravné siete 12,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,7 %
I01 - druhové invázie 7,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,2 %
D02 - úžitkové vedenia 4,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 2,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 71,4 %
K02 - biologické procesy 7,1 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 7,1 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 7,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 41,9 %
I01 - druhové invázie 10,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 9,3 %
A01 - pestovanie 9,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 7,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,7 %
D01 - dopravné siete 4,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,3 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 2,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV