Vytlačiť

Vlhké acidofilné brezové dúbravy

Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Kód biotopu

9190

Kód Natura 2000

9190

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

73 882 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

39

Priemerný počet druhov v zázname

64


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Frangula alnus (97),Quercus robur (68),Pinus sylvestris (48),Alnus glutinosa (46),Crataegus oxyacantha (syn.) (42),Rubus sp. (38),Corylus avellana (37),Quercus petraea (37),Tilia cordata (37),Lysimachia vulgaris (36)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
14.3% 85.7%
PAN:
21.9% 56.3% 21.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
14.3% 85.7%
PAN:
21.9% 75.0% 3.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
14.3% 85.7%
PAN:
34.4% 43.8% 21.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 57,1 %
D01 - dopravné siete 28,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 37,8 %
I01 - druhové invázie 24,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,5 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 10,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,4 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV