Vytlačiť

Dubovo-hrabové lesy lipové

Dubovo-hrabové lesy lipové


Kód biotopu

9170

Kód Natura 2000

9170

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

88 994 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

45

Priemerný počet druhov v zázname

81


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Corylus avellana (118),Acer pseudoplatanus (94),Fagus sylvatica (91),Quercus petraea (90),Tilia cordata (90),Picea abies (88),Abies alba (75),Populus tremula (75),Tilia platyphyllos (75),Acer platanoides (70)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
13.3% 20.0% 66.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
13.3% 86.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
13.3% 20.0% 66.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
D01 - dopravné siete 50,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV